- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - opslag pr. 12. maj 2021.

Indre Mission, Bjerringbro maj 2021

Kære IM-venner

Vi glæder os over, at der nu igen er mulighed for at kunne samles fysisk til aktiviteterne i Bethel.

Fra 21. maj 2021 må vi samles 50 personer og fra 11. juni 2021 op til 100 personer under hen-syntagen til de retningslinjer, der til enhver tid er gældende til afstand m.v.

Der er vel næppe nogen, som vil sige, at corona-tiden er gået sporløst hen over os. Vi har alle været berørte af situationen i de sidste 13-14 måneder. Hvordan vi har oplevet COVID-19 er meget forskelligt, og derfor er det vigtigt, at der er rum for forskellighed i forhold til, hvordan vi takler situationen. Lad os give plads til hinanden og lytte til det, som hver enkelt kan have at bidrage med, når vi nu igen skal træne ’samværsmusklerne’ og ’lytte-og samtalemusklerne’ i de kommende måneder.

IM-bestyrelsen ønsker og vil gerne bidrage til at alle vil føle sig velkommen til aktiviteterne i Bethel. Hvis der er brug for noget i den anledning, så henvend jer frimodigt til bestyrelsen eller andre i IM-fællesskabet.

Børne- og junioraktiviteterne har været i gang i en periode. Det samme gælder bedemøder onsdag formiddag og eftermiddagsbibelkreds den første tirsdag i måneden kl. 14.30 i Bethel.

Bibelkredse kan igen samles i hjemmene eller i Bethel.

Fra 21. maj 2021 vil formiddagscafeen igen være åben fredag formiddag fra kl. 10-11.15.

Tirsdag den 25. maj 2021 er der eftermiddagsmøde kl. 14.30 v. Anne Marie Najbjerg, Vinderslev

Torsdag den 27. maj kl. 19.00: Fællesmødet med ELM, Tange. Forkynder er pastor em. Johnny Søndberg-Madsen, Bjerringbro. Der må max. være 50 personer i Bethel, så derfor sendes mødet ’live’ til ELM-kredsen. Det giver mulighed for at kunne se /høre sang og tale i hjemmene. Linket kan naturligvis også bruges af personer i IM-fællesskabet i Bjerringbro. Linket udsendes senere.

Ved mødet den 27. maj 2021 står kaffeholdet for portionsanrettet servering.

Herefter vil resten af forårsprogrammet frem til primo juli stort set afvikles som planlagt i det trykte program. Dog aflyses ÅBENT HUS tirsdag den 27. juli 2021 – i stedet henvises til samvær ved formiddagscafeen fredag formiddag sommeren igennem.

VELKOMMEN igen i IM-fællesskabet i BETHEL!

På bestyrelsens vegne

Vagn Bodilsen

Telefon 86684441 mobil 30951578 mail: bodilsen@bknet.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk