Opslag pr 14. februar 2022.

Højskoledag 26. februar 2022:
Rettelser - TILMELDING senest fredag den 18. februar 2022. Betaling senest 23. febr. 2022


Årsmøde/ generalforsamling 10. februar 2022: Forslag til drøftelse indsendes senest 20. januar 2022. Forslag til bestyrelseskandidater senest 3. februar 2022.

De bedste hilsener
Vagn Bodilsen

Opslag pr. 2. januar 2022.
Kære alle IM-venner

Godt Nytår!

Vi begynder en ny mødesæson med en opstart, hvor vi hver især må tage bestik af situationen i vore nære relationer.
Når det er muligt, ønsker vi at gennemføre aktiviteterne - også selv om det kan betyde med færre deltagere til de enkelte arrangementer.
I denne uge begynder: Eftermiddagsbibelkreds (tirsdag kl. 14.30),
Fredagscafe` og Fælles Fredag (NB. Begrænsningerne i aktiviterne).

I næste uge er der bedeuge – se program for aktiviteterne i ugens løb.
Der udsendes snarest bibelkredsoplæg til torsdag den 20. januar 2022.

Med ønsket om et velsignet Nytår!

De bedste hilsener,  Vagn Bodilsen

Kl. 17.45 Fællesspisning (tilmelding senest 7. febr. 2022 til Janne 30952049 eller j_bodilsen@hotmail.com)

Årsmøde / Generalforsamling torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00 i Bethel.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 1. Valg af dirigent
 1. Beretninger:

          Beretning ved arbejdsgrenene i tilknytning samfundsarbejdet

Bestyrelsens beretning v. Formanden

 1. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020
 1. Drøftelse af beretningerne og regnskab
 1. Indkomne forslag – afleveres senest 20. januar 2022
 1. Valg til bestyrelsen
 1. Valg af formand (valg af formand hvert år) Vagn Bodilsen
 2. Valg af 2 medlemmer:

På valg: Inger Christensen*

              Jens Andersen*

                               *har ikke forholdt sig til genopstilling

          Forslag til bestyrelsesvalget skal være formanden i hænde senest 3. febr. 2022

 1. Valg af revisorer. Fredrik Videslet og Morten Stæhr
 1.  Eventuelt
 1.  Afslutning

VB. Dec. 2021

Opslag pr. 25. august 2021.

Vi får brug for flere ledere i Juniorklubben. Overvej om du kender en person, som du vil opmuntre til at gå ind i arbejdet, eller tænk efter om du selv er en mulighed som medarbejder.
Tag gerne dette emne med i forbøn!

Velkommen til Indre Misson, Bjerringbro og huset Bethel.
Missionshusets adresse:
Bethel, Nørregade 22, 8850 Bjerringbro

- - - - - - - - - - - - - - - - -

< <  Aktiver ikonet
I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.
Linket fører til hjemmesiden "Jesusnet.dk".

*******

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk