Velkommen til Indre Misson, Bjerringbro og huset Bethel.
Missionshusets adresse:
Bethel, Nørregade 22, 8850 Bjerringbro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opslag pr. 1. februar 2021.

Til orientering.
Alle møder i Bethel er aflyst til og med 28. februar.
Følg oplysninger her på siden med hensyn til møder efter nævnte dato.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

----------------------------------------------------------

Opslat pr. 23. februar 2021.

Online-møde og mulighed for gåtur.
https://teams.live.com/meet/94920793888341 og Fredrik ’styrer’ begivenhederne:

Velkomst

Live-musik v. Joan

Videotale v. Sprint Korsholm: Efeserbrevet 1  I Kristus (Tema 1 på lang af brevet, dvs. ikke kapitelgennemgang)
             Der vil blive korte ophold undervejs, hvor vi kan tale sammen om spørgsmål – se samtaleark – samtale-
             spørgsmålene vil være synlige på skærmen.
             [Samtaleark ses her, efter campigopversigter]
             Til sidst kort opsamling
Afslutning / fællesbøn

Varighed 60-75 minutter

Gåtur søndag den 28. februar 2021 – se nedenfor.

De bedste hilsener og på ’gensyn’ torsdag kl. 19.00.

Vagn Bodilsen

PS. Bestyrelsen forventer nye retningslinjer efter regeringens udmelding onsdag. Herom senere når vi har fået nye retningslinjer fra IM / kirkeministeriet og kulturministeriet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Opslat pr. 23. februar 2021.
Har du/I lyst til en gåtur søndag eftermiddag?
Vi har lavet tre ruter i skovområdet øst og vest for Frisholtvej (vejen mellem Sahl og Ans), hvor vi går forskudt af hinanden, så vi ikke mødes. 

Rute A 3 km 

Rute B 5 km 

Rute C 9 km 

Rute A og B er egnet til klapvogn o lign. På rute C går vi bl.a. over en græsmark! 

Vi mødes på parkeringspladsen mellem Ans og Sahl. Drej til venstre lige efter Frisholtvej 79.  

25 meter efter er der en P plads. 

De, der ønsker rute C, mødes kl. 13.15 og går i grupper på max 5 personer med afstand imellem. 

De, der ønsker rute B, mødes kl. 13.30 og går i grupper på max 5 personer med afstand imellem. 

De, de ønsker rute A, mødes kl. 13.45 og går i grupper på max 5 personer med afstand imellem. 

Vagn og jeg går med rute A og C. Der udleveres kortbeskrivelse til rute B. 

Kom ikke før tiden, det tager max 10 min fra Bjerringbro.

Janne Bodilsen, Skovvejen 15, 8850 Bjerringbro 86684441/30952049

Indre Mission Bjerringbro.

Årsmøde / Generalforsamling torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.00 i Bethel.

Dagsorden:

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Beretning ved arbejdsgrenene i tilknytning samfundsarbejdet.
 6. Drøftelse af beretningerne og regnskab.
 7. Indkomne forslag – afleveres senest 11. februar 2021.
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af formand (valg af formand hvert år) Vagn Bodilsen genopstiller
 10. Valg af 2 medlemmer:

På valg: Dina Kofoed Pedersen (genopstiller)
              Thomas Kold (genopstiller)

          Forslag til bestyrelsesvalget skal være formanden i hænde senest 25. februar 2021.     

 1. Valg af revisorer. Carsten Sørensen og Morten Stæhr.
 2. Eventuelt.
 1. Afslutning.

Dato 2. januar 2021 (VB)
Rev. 21. januar 2021 (VB)
Rev. 01. februar 2021 (VB) B-version

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Opslag pr. 3. februar 2021.

Kære alle.
Hermed en opdatering på baggrund af forlængelsen af nedlukning til og med 28. februar 2021.

Årsmøde/generalforsamling.
Bestyrelsen har besluttet at flytte årsmødet/generalforsamlingen til torsdag den 4. marts 2021 (se vedhæftede dokument) under forudsætning af, at der åbnes op for offentlige møder fra 1. marts 2021. Hvis ikke – så forholder vi os til det!
Vær opmærksom på nye tidsfrister i forhold til forslag og forslag til bestyrelsesvalget.

Der er god grund til at huske hinanden på det ønske, som Paulus ofte indleder sine breve med: ”Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!” Ef. 1,2.

Med de bedste hilsener
Vagn Bodilsen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opslag pr. 28. jan. 2021.

Kære alle

Mens vi venter på, hvordan situationen bliver fra 8. februar 2021, er nogle opdateringer:

Online-andagt torsdag den 28. januar 2021 – se IM`s hjemmeside for link til You-tube eller Facebook.

SE også IMMedia for andre digitale muligheder.

 

On-line-ægteskabskursus

Mange ting er aflyst og lukket ned, og mange par har mere tid derhjemme om aftenen. Det vil Indre Missions og Luthersk Missions familiearbejde gerne udnytte til at give parforholdet nogle rigtige gode vitaminer.

"Vi er gået sammen om at lave et online ægteskabskursus, hvor vi vil invitere alle interesserede til syv kursusaftener på syv onsdage i februar og marts," fortæller Gitte Rasmussen, der er landsleder i IM's familiearbejde. Hun vil sammen med LM's familiekonsulent, Kristian Andersen, vil være værter de syv aftener. Den første aften er den 3. februar, og tidspunktet er fra 20.00 – 21.45.

Aftnerne vil bestå af velkomst og introduktion ved værterne, der bliver videooplæg på engelsk, som er tekstet på dansk, og individuelle parsamtaler med hinanden hjemme i stuerne. Aftnerne veksler mellem oplæg og fire til fem små samtalesessioner.

Materialet som vil blive brugt, er udarbejdet af Alpha Danmark og bygger på kristne værdier og principper.

Tilmelding er senest den 1. februar til Gitte Rasmussen på e-mail: gra@imh.dk eller Kristian Andersen på e-mail: ka@dlm.dk. Man kan læse mere on ægteskabskurset på familiearbejde.dk

Jeg ved, at der har været afholdt et godt kursus lokalt i 2020. Ovenstående kan også være en mulighed.

For kort tid siden var prædiketeksten: Forklarelsen på bjerget, Matt. 17,1-9.

Peter refererer til den begivenhed i 2. Pet.1,17-21:

For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.«  Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg.

 Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter.  Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften;  for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.

Lad det være en lampe, som lyser i en mørk tid.

Med de bedste hilsener og med ønsket om Guds velsignelse i hverdagen.

Vagn Bodilsen

- - - - - - - - - - - - - 

< <  Aktiver ikonet
I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.
Linket fører til hjemmesiden "Jesusnet.dk".

 

 

 

 
En Fredagsfamilie eftermiddag og aften
den 27. september 2019
i Bethel, Nørregade 22, Bjerringbro.
Godt 60 børn og voksne nød fællesskabet.

*******

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk