Velkommen til Indre Misson, Bjerringbro og huset Bethel.
Missionshusets adresse:
Bethel, Nørregade 22, 8850 Bjerringbro

Årsmøde / Generalforsamling torsdag den 11. februar 2021 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Beretning ved arbejdsgrenene i tilknytning samfundsarbejdet
 6. Drøftelse af beretningerne og regnskab
 7. Indkomne forslag – afleveres senest 21. januar 2021
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af formand (valg af formand hvert år) Vagn Bodilsen genopstiller
 10. Valg af 2 medlemmer:

På valg: Dina Kofoed Pedersen (genopstiller)

               Thomas Kold (genopstiller)

          Forslag til bestyrelsesvalget skal være formanden i hænde senest 4. februar 2021

 1. Valg af revisorer. Carsten Sørensen og Morten Stæhr
 2. Eventuelt
 1. Afslutning

Dato 2. januar 2021 (VB)

Rev. 21. januar 2021 (VB)

----------------------------------------------------------

Opslag pr. 14/1 2021.

Kære alle.
Som følge af regeringens forlængelse af restriktioner vil alle offentlige aktiviteter/arrangementer i Bethel være aflyst foreløbigt til og med 7. februar 2021.

”Det betyder, at vi – foreløbig indtil 7. februar - ikke kan samles mere end 5 personer ad gangen og derfor ikke kan invitere til offentlige arrangementer”. – se IM´s hjemmeside

Jeg vil foreslå, at bibelkredsene suspenderes således, at når vi igen kan samles mere end 5 personer, så begynder vi med første oplæg i foråret 2021 (Johs. 14). Når vi kender datoen for ny ’opstart’, så vil jeg justere datoerne og sende dokumentet ud til bibelkredsene igen. Det vil betyde, at oplæggene vil komme til at række ind efter sommerferien.

IM på landsplan vil lave nogle ’torsdagsandagter’, som vil sendt fra torsdag den 21. januar 2021. Se IM`s hjemmeside

Som konsekvens af restriktionerne (bl.a. begrænsningerne i hvor mange vi må samles med) vil der ikke blive arrangeret sociale tiltag eksempelvis gåture som i foråret 2020.

Det udelukker ikke, at den enkelte kan tage initiativ til gåture for få personer, til at ringe eller sende en sms / mail for på den måde at fastholde en kontakt, som er væsentlig i den situation, vi befinder os i lige nu. Det har også betydning blot det at ringe på og hilse på ved fordøren med behørig afstand.

I lighed med IM´s anbefaling vil jeg opfordre til at følge med i de lokale sognes gudstjenester og lignende, som kan give et åndehul med hensyn til både at lytte til evangeliet og opleve et fællesskab trods de restriktioner, som gælder. Se de enkelte sognes hjemmesider.

Ellers er der fortsat mange muligheder for ’live’streaming’, se og lytte til forkyndelse via IMmedia m.fl., læse gode bøger og opbyggelige artikler / prædikener.

Som tidligere nævnt holder bestyrelsen møde den 20. januar 2021, hvor vi bl.a. planlægger årsmødet / generalforsamlingen jf. den tidligere udsendte dagsorden. Vær opmærksom på tidsfristerne, hvis det bliver muligt at gennemføre årsmødet den 11. februar 2021.

Når vi kender til vejledninger og anbefalinger til perioden efter 7. februar, vil vi informere herom.

Med ønsket om en god dag som trods omstændighederne er en ny nådedag.

Med de bedste hilsener
Vagn Bodilsen

Ovenstående informationer må gerne gives videre til lokale IM-venner, som ikke er på adresselisten.

-----------------------------------------------------------

Opslag pr. 9/1 2021.

Kære alle.
Der er nu kommet yderligere stramninger, som betyder, at der kun må være 5 personer samlet i Bethel (foreløbigt til og med 17. januar 2021)

Derfor aflyses bedemøder kl. 9.00 i Bethel i uge 2.

Tilbage er følgende muligheder:
Egen bøn i hjemmet. Det kan have betydning, at vi på afstand kan ’være fælles’, hvis der benyttes samme tidspunkt hver dag f.eks. 20.00.
Gå sammen med andre (2-3 personer)
Bruge on-line-muligheden gennem EA (se hjemmesiden)

Liturgisk gudstjeneste i Bjerring Kirke onsdag den 13. januar 2021 (max 17. deltagere)
Kl. 19.00            Tilmelding nødvendig Jørn Andreas Pedersen 86 68 18 76; jap@km.dk
Kl. 20.00           Tilmelding nødvendig Jørn Andreas Pedersen 86 68 18 76; jap@km.dk

Vi afventer nu nye retningslinjer for, hvad der kommer til at gælde fra 18. januar 2021. mere herom senere.
Vær opmærksom på de nye retningslinjer for folkekirken, som indebærer færre deltagere ved gudstjenesterne. Se de enkelte sognes hjmmesider.

Med ønsket om Guds nærvær og velsignelse og fortsat god weekend.
Vagn Bodilsen

--------------------------------------------------------

Opslag pr. 7/1 2021.

Kære alle

I sidste mail lovede jeg at vende tilbage med en konklusion på bestyrelsens overvejelser i forbindelse med bedeugen.

Vi er i en situation, hvor vi må være ansvarlige og tage pejling af de anbefalinger, der er givet af sundhedsmyndighederne og IM m.fl.

I bedeugen vil der være flere muligheder:

Egen bøn hjemme f.eks. med udgangspunkt i bedepjecen fra AE (Evangelisk Alliance)

2-3 personer kan gå sammen dagligt eller nogle gange i ugen og bruge EA-pjecen

Vi planlægger mulighed for bedemøde kl. 09.00 i Bethel (mandag til fredag):

                             Vi følger AE-pjecen og fri bøn / ingen sang

                             Deltagerne bærer mundbind ved indgang og udgang. Der bruges håndsprit, overtøj tages med ind og hænges på stolen.

                             Der er 2 m mellem deltagerne og evt. kort snak er kun tilladt så længe, vi sidder ned på stolene.

                             Ved mere end 10 personer kan gruppen deles i flere lokaler.

                             Vi indbygger en ’stopklods’ således, at vi efter tirsdag vurderer om denne form fungerer i praksis.

                              Vi er klar over, at denne mulighed ikke reel for alle, men vi har vurderet, at ovenstående er muligt ud fra et socialt og diakonalt behov.

Liturgisk gudstjeneste i Bjerring Kirke onsdag den 13/1 kl. 19.00 (Max 24 deltagere og max 30 min.) v. Jørn Andreas Pedersen

Mulighed for online-bedemøde. Se AE`s hjemmeside

Bibelkredsoplæg er ’på trapperne’. Oplæggene (mindst 2 af dem er klar onsdag. De rundsendes, og der vil være trykte eksemplarer i Bethel fra onsdag)

Om bibelkredsaften den 21. januar 2021 kan gennemføres, ved vi ikke endnu. Det overlades til de enkelte bibelkredse at tage stilling til det.

Der er nogle datoer, som skal overholdes. Derfor medsendes dagsordenen nu. Bestyrelsen har planlagt møde 20. januar 2021, hvor de sidste ting ved generalforsamlingen planlægges bl.a. om der er genopstilling til bestyrelsen (mere herom senere).

Simeon (og jeg tænker, at Anna vil nikke genkendende til Simeons ord) sagde (Luk.2): ”… mine øjne har set den frelser, som du har beredt for alle folk”

Lad det være en overskrift i 2021, at vi må se den FRELSER, Jesus Kristus.

Med kærlig hilsen
Vagn Bodilsen

Opslag pr 31/12 2020.

Kære alle

GODT NYTÅR og TAK for samvær i 2020. Et år som på mange måder blev meget anderledes.
Jeg er taknemmelig over, at vi trods periodevis nedlukning har haft mulighed for at kunne mødes i Bethel. Det er af stor betydning, at vi kan samles omkring Guds Ord og lytte til evangeliet.
Vi skal fortsat handle ansvarligt i forhold til at håndtere pandemien, som også i 2021 vil præge og sætte grænser for mulighederne for samvær.

Forlængelsen af den aktuelle nedlukning (foreløbigt til og med 17. januar 2021) vil sætte sit aftryk på starten af det nye år:

FÆLLES FREDAG 8. januar 21 aflyses.
Formiddagscafe (fredage) er indtil videre lukket ned.
Det samme gælder børnearbejdet (legestue, Krudtugler og Juniorklub)

Bestyrelsen arbejder på at finde en ’kontrolleret form’ for bedeugen (11.-15. januar 21). Mere herom i næste uge (uge 1), når vi har fået afklaret i hvilken grad, vi kan benytte lokaler v. Bjerringbro og Bjerring kirker.

Bibelkredse den 21. januar 21 kan afholdes i Bethel evt. på andre ugedage. HUSK at reservere tidspunkt hos Jens Andersen. Den enkelte bibelkreds afgør selv om bibelkredsaftenen kan / skal afholdes.

På bagkant af julefejringen vil jeg gerne gentage juleevangeliet, som Paulus formulerer det i Galaterbrevet 3,4-5:
Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin Søn, født af en kvinde, født under loven, for at løskøbe dem, der er under loven, for at vi skulle få barnekår.

De ydre omstændigheder, som verden lige nu befinder sig i, ændrer ikke ved det grundlæggende barnekår hos Gud. Derfor blev det jul, det blev påske, og det blev pinse!

Med kærlig hilsen og ønsket om et af Gud velsignet nytår til os alle.
Vagn Bodilsen

Giv gerne ovenstående information videre til personer, som ikke står på adresse-og maillisten.

-----------------------------------------------------------------------------

< <  Aktiver ikonet
I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.
Linket fører til hjemmesiden "Jesusnet.dk".

 

 

 

 
En Fredagsfamilie eftermiddag og aften
den 27. september 2019
i Bethel, Nørregade 22, Bjerringbro.
Godt 60 børn og voksne nød fællesskabet.

*******

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk