Missionshusets adresse:
Bethel, Nørregade 22, 8850 Bjerringbro

Velkommen til Indre Misson, Bjerringbro og huset Bethel.

Info 19/11 2020.
Hermed nogle opdateringer på aktiviteter i den kommende tid.

FÆLLES FREDAG (se invitation)
Udvalget har planlagt en anderledes FÆLLES FREDAG den 4. december 2020 kl. 16.30-ca.18.00
BEMÆRK tilmelding senest 30. november 2020. Maks. 50 personer.
Der vil være faste pladser (en familie ved et bord og andre placeres ved borde med 1 meters afstand)
Aktiviteterne foregår ved bordene. Programmet, som afsluttes med servering af mad, vil vare ca. 1½ time.
Velkommen til alle!

Julefest
Erfaringer fra FÆLLES FREDAG 4/12 vil vi bruge til at planlægge julefesterne den 28. december 2020.

Bestyrelsen har besluttet, at der arrangeres en julefest for børn og forældre om formiddagen (kl.10.00) og en julefest for voksne om eftermiddagen (kl. 14.00). Når den endelige planlægning er på plads, vil I få nærmere yderligere besked om indholdet i de to arrangementer.

Økonomi
På grund af corona har bestyrelsen ikke været rundt for at samle ind til missionshusets drift. De fleste sørger selv for at give gaver via gavebrev eller egen indbetaling. Stor TAK for hver enkelt beløb!
Bestyrelsen ønsker naturligvis, at alle som ønsker at bidrage til arbejdet i Bethel får mulighed for det. Det kan ske ved møderne eller ved at kontakte Birthe Skov Lauridsen eller en fra bestyrelsen (se oplysningerne i programmet).
En detalje, som er relevant at nævne her, er, at ethvert bidrag givet i 2020 giver stemmeret til årsmødet/generalforsamlingen 11. febr. 2021.
Tak om I vil give denne information om økonomi videre til personer, som ikke får denne mail og som I ved ønsker at støtte arbejdet.

Program 2021
Programmerne for de enkelte arbejdsgrene er ved at blive samlet. Der planlægges ud fra en ’normalsituation’, men vi er opmærksomme på, at det kan blive nødvendigt med justeringer i de aktiviteter, som er planlagt.

/Vagn Bodilsen

 

Info 3/11 2020.

Bibelkredse:
Bethel er åben for bibelkredse. Der kan være 2-3 kredse på en aften (Salen, Stuen og IMU). Lokalerne kan også benyttes på andre dage end torsdag og på andre tidspunkter end aften. HUSK at aftale tidspunkt med Jens og reserver plads i Bethel, hvis I ønsker det.

Mundbind: Indtil videre skal mundbind benyttes, når vi går ind i Bethel, når vi flytter os fra den faste plads, og når vi forlader huset. 
Vær opmærksom på der er undtagelser fra kravet om at bære mundbind.

Bogbestilling: Indtil 1. december er der mulighed for at bestille bøger og andet på en fælles bestilling. Denne bestillingsseddel samt et bogkatalog ligger i Bethel.

De bedste hilsener fra Vagn Bodilsen

< <  Aktiver ikonet
I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.
Linket fører til hjemmesiden "Jesusnet.dk".

 

 

 

 
En Fredagsfamilie eftermiddag og aften
den 27. september 2019
i Bethel, Nørregade 22, Bjerringbro.
Godt 60 børn og voksne nød fællesskabet.

*******

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk