Velkommen til Indre Misson, Bjerringbro og huset Bethel.
Missionshusets adresse:
Bethel, Nørregade 22, 8850 Bjerringbro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sommerens campingtilbud. Se dem alle her.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Opslag pr. 7. april 2021.

Kære alle.

Hermed link til onlinemøde torsdag den 8. april 2021 kl. 19.00

https://teams.live.com/meet/94840365697097 

Forkynder Kasper Bergholt (stud. teol., Århus) se program

Teknik Fredrik

Mødeleder Jens A.

Velkommen til onlinemøde og inviter gerne flere med, som ikke har adgang til nettet.

På bagkant af påskehøjtiden er der fortsat grund til at ønske Glædelig Påske, da vi nu lever i rækkevidden af påskens begivenheder:

Kristus er opstanden. Jesus lever!

Med ønskes om en god og velsignet dag.

De bedste hilsener, Vagn Bodilsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opslag pr. 27. marts 2021. (Sidste del af opslaget)


Møder i april: Online-møder med ’live-talere’. Der udsendes et link nogle dage i forvejen.

15. april: Bibelkredse. Vi venter og ser, om det bliver muligt at samles i mindre grupper. Ellers online-møde.

Møder i maj:  Fælles-lejr 7.-8. maj på friskolen er aflyst.  Hvis det bliver muligt, at samles fysisk i Bethel vil vi planlægge en samling fredag den 7. maj 2021 om aftenen. Mere herom senere.

27. maj 2021: Fællesmøde med ELM. Forkynder pastor Johnny Søndbjerg-Madsen, Bjerringbro. Fysisk møde eller online.

Krudtuglerne og Juniorklubben starter udendørs onsdag den 7. april 2021. Legestuen kan også starte op udendørs.

Og endelig er der mulighed for at opholde sig mere udendørs her i foråret. Tag gerne initiativ til en gåtur eller lignende.         

De bedste hilsner, Vagn Bodilsen.    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indre Mission Bjerringbro.

Årsmøde / Generalforsamling torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.00 i Bethel.

Dagsorden:

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Beretning ved arbejdsgrenene i tilknytning samfundsarbejdet.
 6. Drøftelse af beretningerne og regnskab.
 7. Indkomne forslag – afleveres senest 11. februar 2021.
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af formand (valg af formand hvert år) Vagn Bodilsen genopstiller
 10. Valg af 2 medlemmer:

På valg: Dina Kofoed Pedersen (genopstiller)
              Thomas Kold (genopstiller)

          Forslag til bestyrelsesvalget skal være formanden i hænde senest 25. februar 2021.     

 1. Valg af revisorer. Carsten Sørensen og Morten Stæhr.
 2. Eventuelt.
 1. Afslutning.

Dato 2. januar 2021 (VB)
Rev. 21. januar 2021 (VB)
Rev. 01. februar 2021 (VB) B-version

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Opslag pr. 28. jan. 2021.

Kære alle

Mens vi venter på, hvordan situationen bliver fra 8. februar 2021, er nogle opdateringer:

SE  IMMedia for andre digitale muligheder.

On-line-ægteskabskursus

Mange ting er aflyst og lukket ned, og mange par har mere tid derhjemme om aftenen. Det vil Indre Missions og Luthersk Missions familiearbejde gerne udnytte til at give parforholdet nogle rigtige gode vitaminer.

"Vi er gået sammen om at lave et online ægteskabskursus, hvor vi vil invitere alle interesserede til syv kursusaftener på syv onsdage i februar og marts," fortæller Gitte Rasmussen, der er landsleder i IM's familiearbejde. Hun vil sammen med LM's familiekonsulent, Kristian Andersen, vil være værter de syv aftener. Den første aften er den 3. februar, og tidspunktet er fra 20.00 – 21.45.

Aftnerne vil bestå af velkomst og introduktion ved værterne, der bliver videooplæg på engelsk, som er tekstet på dansk, og individuelle parsamtaler med hinanden hjemme i stuerne. Aftnerne veksler mellem oplæg og fire til fem små samtalesessioner.

Materialet som vil blive brugt, er udarbejdet af Alpha Danmark og bygger på kristne værdier og principper.

Tilmelding er senest den 1. februar til Gitte Rasmussen på e-mail: gra@imh.dk eller Kristian Andersen på e-mail: ka@dlm.dk. Man kan læse mere on ægteskabskurset på familiearbejde.dk

Jeg ved, at der har været afholdt et godt kursus lokalt i 2020. Ovenstående kan også være en mulighed.

For kort tid siden var prædiketeksten: Forklarelsen på bjerget, Matt. 17,1-9.

Peter refererer til den begivenhed i 2. Pet.1,17-21:

For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.«  Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg.

 Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter.  Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften;  for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.

Lad det være en lampe, som lyser i en mørk tid.

Med de bedste hilsener og med ønsket om Guds velsignelse i hverdagen.

Vagn Bodilsen

- - - - - - - - - - - - - 

< <  Aktiver ikonet
I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.
Linket fører til hjemmesiden "Jesusnet.dk".

 

 

 

 
En Fredagsfamilie eftermiddag og aften
den 27. september 2019
i Bethel, Nørregade 22, Bjerringbro.
Godt 60 børn og voksne nød fællesskabet.

*******

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk