Velkommen til Indre Misson, Bjerringbro og huset Bethel.
Missionshusets adresse:
Bethel, Nørregade 22, 8850 Bjerringbro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sommerens campingtilbud. Se dem alle her.

Opslag pr. 29. april 2021.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hej alle juniorer! 😊

Fra onsdag d. 5. maj flytter vi Juniorklubbens aktiviteter til Bethel, Nørregade 22.,
og tidspunktet er igen 18.30-20.00.

FLYT MED. Vi glæder os til at se dig.

Junior hilsner Birthe og Janne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opslag pr. primo maj 2021.

Kære alle.

Hermed en opdatering på aktiviteterne i den første del af maj 2021 (se herunder). Bemærk tilmelding til møderne i Bethel torsdag 6. maj og fredag 7. maj!
Giv gerne info videre til IM-venner, som ikke er på maillisten og/eller adresselisten.
Jeg glæder mig over, at vi nu igen kan samles, og at antallet gradvis øges frem mod sommeren. Nogle har brugt det billede, at nogle muskler, som vi ikke har brugt i langt tid, skal genoptrænes. Sådan er det også med mødeaktiviteten i Bethel. Lad os hjælpe hinanden til ’at træne’ den muskel / de muskler.
De bedste hilsner, Vagn Bodilsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bjerringbro primo maj 2021

Kære alle.
Hermed en orientering om en forsigtig genåbning af aktiviteterne i Bethel i den kommende tid.

Klubarbejdet kan fra starten af maj igen være indendørs.

Bedemøder (hver onsdag kl. 10.00) og eftermiddagsbibelkreds (1. tirsdag i måneden kl. 14.30) er også begyndt igen.

Lederne af formiddagscafeen giver information om, hvornår der åbnes for cafeen.

Fra 6. maj 2021 må vi være max. 25 personer (+ mødeledere) og igen fra 21. maj 2021 må der være max. 50 (+ ledere).

Medio maj er der et par uger med ikke så mange aktiviteter i Bethel p.g.a. Kr. Himmelfartsdag (13/5) og bibelkredsaften (20/5). HUSK at der er mulighed for af bibelkredsen kan være i Bethel. Aftal med Jens Andersen.

Derfor vil bestyrelsen gerne benytte muligheden for, at vi må være max. 25 personer (+ ledere) til at lave 2 arrangementer torsdag den 6. maj 2021 og fredag den 7. maj 2021 i Bethel. Begge aftener kl. 19.00 og med tilmelding.

Torsdag aften vil programmet være sang, andagt og socialt samvær.

Fredag aften vil mere være rettet mod børnefamilier ligeledes med sang, andagt og sociale aktiviteter – alle er naturligvis velkomne!

Coronaregler følges. For alle over 12 år gælder følgende:

Mundbind ved indgang, ved udgang og ved bevægelse rundt i lokalet.

Der bruges håndsprit.

Ved sang 2 meters afstand ellers 1 meters afstand for personer, som ikke er i samme husstand.

TILMELDING:

Det bliver først til ’mølle-princippet’. Disse 2 aftener vil vi selv medbringe det, vi skal spise og drikke.

Tilmelding på bodilsen@bknet.dk eller mobil 30951578 senest onsdag den 5. maj 2021 kl. 18.00

Senest torsdag morgen gives der melding (sms eller mail), hvis der ikke er plads. Kun tilbagemelding, hvis der ikke er plads!

Vel mødt til disse aftener – det er godt, at vi igen kan mødes til fysiske aktiviteter i Bethel.

På bestyrelsens vegne, De bedste hilsener, Vagn Bodilsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indre Mission Bjerringbro.

Årsmøde / Generalforsamling torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.00 i Bethel.

Dagsorden:

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Beretning ved arbejdsgrenene i tilknytning samfundsarbejdet.
 6. Drøftelse af beretningerne og regnskab.
 7. Indkomne forslag – afleveres senest 11. februar 2021.
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af formand (valg af formand hvert år) Vagn Bodilsen genopstiller
 10. Valg af 2 medlemmer:

På valg: Dina Kofoed Pedersen (genopstiller)
              Thomas Kold (genopstiller)

          Forslag til bestyrelsesvalget skal være formanden i hænde senest 25. februar 2021.     

 1. Valg af revisorer. Carsten Sørensen og Morten Stæhr.
 2. Eventuelt.
 1. Afslutning.

Dato 2. januar 2021 (VB)
Rev. 21. januar 2021 (VB)
Rev. 01. februar 2021 (VB) B-version

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - 

< <  Aktiver ikonet
I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.
Linket fører til hjemmesiden "Jesusnet.dk".

 

 

 

 
En Fredagsfamilie eftermiddag og aften
den 27. september 2019
i Bethel, Nørregade 22, Bjerringbro.
Godt 60 børn og voksne nød fællesskabet.

*******

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk