Opslag pr. 15. september 2021.

Årsmøde 23. september 2021:

Forslag til drøftelse på årsmødet / generalforsamlingen:

Private lån til IM på landsplan via Bethel.
Baggrunden for forslaget er, at rentefrie private lån via Bethel kan være med til at bedre IM`s likviditet og dermed regnskab på den årlige drift.
Forslaget er, at private låner et beløb til Bethel. Forudsætningen for lånet er, at beløbet videresendes til IM, Hovedkontoret, Fredericia.
Der udstedes et gældsbrev mellem långiver og IM, Bjerringbro. På samme måde udfærdigedes et gældsbrev mellem IM, Bjerringbro og IM, Hovedkontoret.
Der vil optræde en ny post på Bethels regnskab, som hedder ”private lån videresendt til IM, Fredericia”.

Forudsætninger for långivning:
Minimum kr. 50.000.
En rimelig løbetid f.eks. 2 år (dog kan hændelser i långivers situation begrunde en kortere løbetid).
Lån kan tilbagebetales med 1 uges varsel.

Bestyrelsen er klar over, at der er flere aspekter ved dette forslag.
Lad os drøfte forslaget på årsmødet og vende de mange aspekter.

Bestyrelsen ser frem til samtalen om det lokale IM-arbejde på årsmødet – VELKOMMEN!

Med de bedste hilsener, Vagn Bodilsen

Opslag pr. 25. august 2021.

Vi får brug for flere ledere i Juniorklubben. Overvej om du kender en person, som du vil opmuntre til at gå ind i arbejdet, eller tænk efter om du selv er en mulighed som medarbejder.
Tag gerne dette emne med i forbøn!

Grundet COVID-19 har der i 2020 og i 2021 ikke været en indsamling til Bethel på den måde, hvor bestyrelsen har været rundt på besøg hos IM-vennerne.
I stedet opfordrer vi til at give til Bethel enten ved møderne i Bethel eller ved at kontakte kasserer Birthe Skov Lauritsen eller en fra bestyrelsen. TAK for enhver gave givet til det lokale arbejde.
Med ønsket om Guds velsignelse over hverdagens gøremål.
Med de bedste hilsener, Vagn Bodilsen

Velkommen til Indre Misson, Bjerringbro og huset Bethel.
Missionshusets adresse:
Bethel, Nørregade 22, 8850 Bjerringbro

- - - - - - - - - - - - - - - - -

< <  Aktiver ikonet
I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.
Linket fører til hjemmesiden "Jesusnet.dk".

 

 

 

 

*******

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk