Kontaktformular

NYHEDSBREV

Kære IM-venner, Bjerringbro                                                                                                                                                14. november 2017

Indre Missions Telefonandagt

I næste uge er telefonandagten v. fritidsforkynder Andreas Pedersen, Viborg

Andagten kan høres på 70 300 150 og 75 82 33 60 eller på netandagten.dk

Bibelkredsoplæg

Planen er, at vi i foråret 2018 fortsætter med at arbejde med teksterne til en efterfølgende søndag.

Julemagasinet 24/12

Vi har 100 eksemplarer. Hæfterne vil vi gerne have uddelt til naboer og andre, som I tænker kan have glæde af at få denne julehilsen. Der er 20 eksemplarer af børnehæftet. Krudtuglerne får et eksemplar til hver familie og resten må ligeledes uddeles til nabobørn m.fl.

Konstituering

Formand           Vagn Bodilsen (valgt direkte på generalforsamlingen)

Næstformand Jens Andersen

Sekretær          Thomas Kold

Øvr. Medl.        Anna Maria Najbjerg

                        Dina Kofoed Pedersen

IMU                 ikke udpeget endnu

I de kommende uger vil jeg følge op på opgavefordelingen i forhold frivillige opgaver. TAK for indsatsen indtil nu. Jeg håber, at mange fortsat vil påtage sig frivillige opgaver og / eller gå ind i nye opgaver.

Med venlig hilsen

Vagn Bodilsen

Bethel Bjerringbro, Nørregade 22, 8850 Bjerringbro

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk