Informationer:

MobilPay nr. 47133:
Betalig for kaffe - Skriv: KAFFE
Ang. indsamling/gave - Skriv: INDSAMLING OG NAVN


Kørsel til møder. Kontakt til Ellen Lauritsen.
Tlf.: 8668 4295

Bibelkredse. Ønsker du at være med i en bibelkreds så kontakt Vagn Bodilsen. Tlf.: 8668 4441 / 3095 1578  bodilsen@bknet.dk


Leje af Bethel. Kontakt Jens Andersen, tlf.: 2165 0355.

Båndoptagelse. Lån af båndoptagelser fra møderne. Kontakt Ellen Lauritsen.
Tlf.: 8668 4295 


Kaffe:
Kaffen koster 10 kr. fra 15 år og opefter.
Har du lyst til at betale halvårligt, kan det ske til kasseren eller på konto 2331 3600207260 eller på MobilPay
47133 mrk. KAFFE
Det koster 150 kr. pr. person.

Kaffehold:
Vil du være med på et kaffehold kontakt Astrid Andersen
tlf. 21 65 03 57.


Gavebidrag kan indbetales på konto i Nordea, Bjerringbro.
Reg. 2331 kontonr. 3600207260 eller via MobilePay nr. 47133.
Husk at angive navn.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk