Om Besøgstjenesten:

"Fællesskab der favner" er et af Indre Missions indsatsområder. Med det som udgangspunkt prøver vi at organisere en besøgstjeneste for personer, som gerne vil have regelmæssige besøg af en "besøgsven".

Hvis du gerne vil have besøg eller kender nogen, som vil have besøg, er du meget velkommen til at kontakte Vagn Bodilsen, tlf. 8668 4441.

Hvis du selv vil være "besøgsven", kan du også kontakte ovenstående.

Det er vores erfaring, at begge parter bliver berigede gennem disse regelmæssige besøg.

Det understreger det forhold, "at vi bliver rige ved at give" og styrker oplevelsen af at være med i et fællesskab, der prøver at favne.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk